1401-11-04 توسط SEOADMIN 0 دیدگاه

فلوراید تراپی

زمان مطالعه: 7 دقیقه.فلورایدتراپی عبارت است از تحویل فلوراید به دندان به صورت موضعی یا سیستمیک...

مشاوره و ویزیت رایگان
مشاوره رایگان