1401-11-10 توسط SEOADMIN 0 دیدگاه

کانال ریشه دندان

زمان مطالعه: 7 دقیقه.گاهی اوقات باکتری وارد پالپ دندان شده و باعث عفونت می شود. هنگامی که این...

1401-10-10 توسط SEOADMIN 0 دیدگاه

عصب کشی دندان

زمان مطالعه: 8 دقیقه.عصب کشی برای از بین بردن باکتری ها از کانال ریشه عفونی، جلوگیری از عفونت...

مشاوره و ویزیت رایگان
مشاوره رایگان