تخصص ما

ارائه خدمات متنوع و با کیفیت دندانپزشکی

در زیبیدنت زیبایی لبخند شما تضمین شده است 🙂

خدمات زیبایی دهان و دندان

خدمات درمانی دهان و دندان

مشاوران ما برای راهنمایی شما با یک لبخند زیبیدنتی همیشه آماده اند 🙂

زیبیدنت

خدمات زیبایی

ایمپلنت

EVIDENCE

اویدنس

DENTIS

دنتیس

DRI

دی آر آی

SLACTIVE

اشترومن روکسالید اکتیو

NEODENT

نئودنت

COWELMEDI

کاوول مدی

کامپوزیت

IPS

سارمکو

توکویاما

لمینت

EMAX

زیبیدنت

خدمات درمانی

پونتیک- بریج

چسب روکش

خارج کردن بریچ

خارج سازی روکش قدیمی

پست ریختگی

کف بندی

ترمیم با کامپوزیت یک سطحی

ترمیم با کامپوزیت دو سطحی

ترمیم با کامپوزیت سه سطحی

بیلداپ کامپوزیت

ترمیم آمالگام یک سطحی

ترمیم آمالگام دو سطحی

ترمیم آمالگام سه سطحی

ترمیم آمالگام بیلداپ

کشیدن دندان شیری

کشیدن دندان خلفی

کشیدن دندان عقل

کشیدن دندان قدامی

خارج کردن ضایعه

اصلاح لبه های دندان

عصب کشی تک کاناله

عصب کشی دو کاناله

عصب کشی سه کاناله

عصب کشی چهار کاناله

عصب کشی مجدد تک کاناله

عصب کشی مجدد دو کاناله

عصب کشی مجدد سه کاناله

عصب کشی مجدد چهار کاناله

عصب کشی سه کاناله 7

عصب کشی چهار کاناله 7

کامپوزیت ونیز

لمینت سرامیکی

بلیچینگ هوم هر فک

بلیچینگ آفیس هر فک

بلیچینگ دو فک

Night Gard

مشاوران ما برای راهنمایی شما با یک لبخند زیبیدنتی همیشه آماده اند 🙂

5/5 - (10 امتیاز)
مشاوره و ویزیت رایگان
مشاوره رایگان